Call Artech  23 33 89 00Email Artech  post@artech.no

Våre referanser

Coatinglinje – Vesuvius

Generelt
Anlegget ble bygget av Artech AS til Vesuvius’ avdeling utenfor Krakow i Polen våren 2010.

Anlegget har som oppgave å hente digler ut fra en forvarmingsovn og plassere diglene i en av de fire rotasjonsbordene i coatingkabinettet, der de blir belagt med coatingmasse som påføres av en railmontert robot fra Fanuc. Videre blir diglene løftet ut på en vogn som transporterer diglene til en herdeovn.

coatinglinje-vesuvius

Gevinst ved automatisering
Fabrikken var tidligere stort sett basert på manuelt arbeid som var både tungt og helseskadelig for arbeiderne (?). I tillegg ga den manuelle coatingen av diglene et ujevnt og ustabilt resultat som ikke tilfredsstilte sluttkundens standarder.

Tekniske data
Dimensjoner: Anlegget krever et areal på xxxxx x yyyyy mm, samt areal for robotskap og styreskap.
Spenningstilførsel: 3X400VAC+N+PE 80A
Syklustid: 7 min per digel
Kapasitet: 8 digler/time
Lufttilførsel: 1”, 3000Nl / min, 7 bar.
Støynivå: ?

Maskinsikkerhet
Lysbommer med mutingsensorer ved inngang for vogner og baner. Sikkerhetsgjerder fra Troax.

Operatørgrensesnitt
Anlegget styres av Siemens PLS, med touchscreen operatørpanel som overordnet styring. Hele anlegget styres av den overordnede styringen, men begge robotene har egne kontrollere. Fra operatørpanelet betjenes anlegget, og driftsmeldinger og alarmer vil vises her, med beskrivelse av korrigerende tiltak.

Komponentvalg
Pneumatikk: SMC
Robot: Fanuc M6iB/6S og M-900iA/260L
PLS + HMI: Siemens S7
Maskinsikring: Troax / Schmersal
Motorer: Fanuc / SEW
Transportbaner: ITO