Call Artech  23 33 89 00Email Artech  post@artech.no

Våre referanser

Snorkutter - Avisretur

Generelt
Artech har i 2009 levert tre snorkuttere til Avisretur AS, en miljøorientert bedrift som henter inn og registrerer returaviser for avisutgivere, samt å klargjøre aviser for resirkulering.
Snorkutteren er en maskin som kutter hyssingen på stabler med aviser, slik at avisene kan bli kvernet opp i mindre biter og sendt videre til resirkulering.
Ramme og transportbånd er levert av ITO, mens Artech har levert utstyr for posisjonering av stablene, samt kutting av snorer.

snorekutter01

Gevinst ved automatisering
Snorkutteren har redusert behovet for operatører. Den har også gitt HMS-gevinst, da operatørene slipper monotont arbeid.

Uttalelser fra kunden
”Snorkutterne fungerer over all forventing”

snorekutter03

Tekniske data
Dimensjoner: Snorkutteren blir sømløst integrert på rammeverk fra ITO.
En komplett snorkutter på ramme måler 5153 x 2135 x 1703 mm
Spenningstilførsel: 400VAC 3ph+neutral+earth 16A
Kapasitet: 40 000 stabler per uke
Lufttilførsel: 6 Bar
Maskinsikkerhet: Spesialtilpassede deksler på sagblad og roterende deler.

Operatørgrensesnitt
Snorkutteren blir styrt av en Omron PLS. Snorkutteren starter automatisk når sensorer registrerer en stabel på båndet, og stanser automatisk når det ikke lenger kommer stabler på båndet.
I tillegg har snorkutteren manuell start- og stoppbryter, samt resetknapp. Nødstopp er implementert med banesystemet fra ITO.

Komponentvalg
Pneumatikk: SMC
Motorer: Lönne Scandinavia
PLS + HMI: Omron