Call Artech  23 33 89 00Email Artech  post@artech.no

Våre referanser

Kassetømmeanlegg - Nidar

Generelt
I 2004 leverte Artech kassetømmingsanlegg for ”Nidars favoritter” til Nidars produksjonsavdeling i Trondheim. Anlegget tar imot fulle kasser med sjokoladeprodukter og fordeler dem ut på transportbånd.
Robot 1 laster inn kasser med sjokolade til tre transportbånd. Robot 2 laster inn kasser med sjokolade til to transportbånd og har i tillegg som oppgave å palletere tomkasser fra alle banene. Robotene henter de fulle kassene direkte fra paller og tømmer disse på en skånsom måte på transportbåndene, før den setter kassen på en felles rullebane for tomkasser.
Sjokoladeproduktene fordeles jevnt på en felles utbane, for så å bli pakket i poser.

Kassetommeanlegg-nidar

Gevinst ved automatisering
Prosessen med å tømme kassene ble tidligere gjort manuelt, og anlegget har derfor bidratt til å redusere behovet for operatører med tre årsverk. Det har også gitt HMS-gevinst, da arbeidet med å tømme relativt tunge kasser var belastende og ensformig for operatøren.
Anlegget har også bidratt til å øke kapasiteten på produksjonslinjen, og har forbedret kvaliteten på produktene. Fordelingen av de forskjellige produktene i posene har også blitt forbedret.

Uttalelser fra kunden
Artech’s kassetømmingsanlegg har best opptid på hele produksjonsavdelingen til Nidar!

Tekniske data
Dimensjoner: 9640 x 8448 (se bilde)
Spenningstilførsel: 3x400V+N+PE 125A 50Hz
Syklustid: 18 sek pr. kasse
Kapasitet: 50 kg/min, dvs. 5-6 kasser à 9 kg/min.
Lufttilførsel: 6 bar ±10 % 3/8” slange
Støynivå: 70 dB

Maskinsikkerhet
Ecosafe gittervegger rundt nødvendige deler av anlegget.
Sikkerhetsbryter på dører.
Lysbommer ved innbaner.

Operatørgrensesnitt
Siemens PLS som overordnet styring med touchscreen som operatør-grensesnitt.

Komponentvalg
Pneumatikk: Festo
Robot: Fanuc R-2000iA/125L
PLS + HMI: Siemens
Motorer: SEW Eurodrive
Transportbånd: Transmeca
Maskinsikring: Bosch / Schmersal