Call Artech  23 33 89 00Email Artech  post@artech.no

Våre referanser

Sjaktelnedtak – Stabburet AS avd. Stranda

Generelt
Høsten 2010 leverte Artech AS et automatisert anlegg for håndtering av sjaktler (pizzaesker) til Stabburet AS, avdeling Stranda. Stabburet Stranda sin fabrikk på Svemorka er spesialisert på industriell pizzaproduksjon og produserer ca 25 million pizzaer årlig.

Anlegget tar imot kartonger med sjaktler som blir levert på europaller via et baneanlegg. Kartongene blir depalletert av en robot og levert til en maskin som åpner eskene ved hjelp av en annen robot. Selve kartongen blir så fjernet og sendt til en pappkomprimator, mens sjaktlene fraktes til en heis som fører dem ned til 1. etasje, der de blir plassert på et transportbånd (sjaktelmagasin) og ført videre i produksjonslinjen.

Anlegget håndterer 18 sjakteltyper og 8 forskjellige kartonger.

sjaktelnedtak

Gevinst ved automatisering
Forbedret ergonomi, arbeidsreduksjon og plassfrigjøring.

Tekniske data
Dimensjoner: Anlegget krever et areal på 6380 x 13500mm
Spenningstilførsel:
Kapasitet: 150 sjaktler pr. minutt
Lufttilførsel: 6 bar, ???Nl/min
Støynivå: ?

Maskinsikkerhet
Troax maskingjerder og dørsystemer. Sikkerhetsutstyr fra Pilz. Lysgitter fra Datalogic.

Operatørgrensesnitt
Anlegget styres av Siemens PLS, med touchscreen operatørpanel som overordnet styring. Hele anlegget styres av den overordnede styringen, men robotene har egne kontrollere. Fra operatørpanelet betjenes anlegget, og driftsmeldinger og alarmer vil vises her, med beskrivelse av korrigerende tiltak.
Strekkodeleseren ved innbanen for paller har eget operatørpanel.

Komponentvalg
Pneumatikk: Festo
Robot: Motoman ES165N-100 og Motoman SSF2000
PLS + HMI: Siemens S7
Maskinsikring: Troax, Pilz, Datalogic
Motorer: SEW
Heis: Parker HPLA180
Transportbaner: Moving
Lineærføringer: IGUS

sjaktelnedtak2